PILIHLAH PAKEJ KESUKAAN ANDA 

Kami telah menyediakan empat (4) jenis pakej khas yang akan membawa impak yang berkesan dari awal tahun persekolahan 2017. 

Setiap pakej bernilai RM5,000 dan akan diperkayakan dengan Panduan Guru BIG GIVE

 

160904_100% PROJECT_THE BIG GIVE_ICONS-01.png

Kit Bilik Darjah

Pakej ini direka untuk membantu pengajaran literasi dan numerasi, serta memberi peralatan untuk menggalakan kreativiti, aktiviti berkumpulan dan pemikiran kritikal.

Lihat senarai item

160904_100% PROJECT_THE BIG GIVE_ICONS-02.png

Kit Multimedia

Pakej ini direka untuk membantu guru memfokuskan maklumat dari internet  untuk menghasilkan stimuli audiovisual serta ABM yang lain.

Lihat senarai item

160904_100% PROJECT_THE BIG GIVE_ICONS-03.png

Kit Sukan

 Pakej ini direka untuk meningkatkan kualiti kelas PJK, yang penting untuk kecergasan fizikal dan mental pelajar. Kit ini mengandungi peralatan untuk sukan popular. 

Lihat senarai item

Kit Digital Maker

Pakej ini direka sempena kempen #mydigitalmovement  dan megandungi peralatan untuk memupuk kreativiti dan pemikiran kritikal melalui koding dan robotik.

Lihat senarai item